петък, 1 октомври 2010 г.

Знеполски епископ Йоан: Нашият живот днес е една гладиаторска арена

Шест милиона българи са православни, защо да не се изучава
Вярващият човек няма да убие, да открадне, да похули, защото има страх от Бога
Велислава Дърева

- Ваше преосвещенство, Св. Синод организира национално литийно шествие за връщане на православното образование. Това ли е последната възможност БПЦ да бъде чута?
- Вече 20 г. Св. Синод не моли, а настоява за достойно възвръщане на предмета религия-православие, на православното познание за вярата в българското училище. Нашите баби и дядовци са учили православно вероучение, знаели са защо влизат в Божия храм, отговорили са си на най-важните, същностни въпроси за битието на човека.
- Доста гласовити противници има идеята да се изучава задължителен предмет „Религия” с профили православие, ислям, юдаизъм, етика.
- Предложението на Св. Синод не накърнява ничии религиозни възгледи. Всяко дете ще избере какво ще учи. Не можем да наложим на децата, които не принадлежат към православието, да учат православие. Те могат да изберат алтернативен профил. Традиционното вероизповедание в България е православието, 6 млн. българи се определят като православни, защо да не се изучавано православие? Това не означава ние да оскърбим нашите ближни, които изповядват друга вяра. Но ние мислим за потребността на православния български народ.
- Събрах наръч упреци, укори, съмнения, обвинения, присъди. Обидите ще спестя поради тяхната вулгарност и цинизъм. Обвинение № 1: „Какво иска църквата от държавата и защо се бърка, дето не й е работата?”
- Църквата не се бърка, дето не й е работа. Църквата е отделена от държавата, но тя не се бори срещу държавата. Тя се моли за държавата, та всичко, което става в нея да бъде добро и да произлезе на добър край. Църквата не може да се изолира. Тя не е безразлична за съдбините на младото поколение днес, утре и в бъдещия век. Да зададем друг въпрос – защо държавата не направи възможната крачката да обедини усилията си с църквата за бъдещия просперитет и духовно образование на нашите деца? Църквата се старае не да пречи на държавата, а да й помогне със своята мисия и по молитва най-вече. Ние сме отделени от държавата, но ние живеем в нея, ние сме членове на тази държава, на това общество. Да воюваме ли, като сме отделени от държавата?! Нашите предци не са ли постъпвали инак?
- Обвинение № 2: изучаването на религия ще наруши светския характер на българското училище. Но светското образование не изключва религията, то изключва намесата на църквата в другите дисциплини. Така е от 18 век.
- Светско образоване не означава атеистично и бездуховно. То дава възможност да се изучават всички науки, които спомагат за прогреса на човечеството. Аз познавам много учени – физици, химици, биолози – които са дълбоко вярващи. Науката представя толкова много тайни, че вникванията в нейните глъбини водят към Бога, към Неговата същност, вечност и премъдрост. Човек има тази възможност, която Бог е вложил у него – да се самоусъвършенства. Талантите не идват от самосебе си, те са от Бога. Вярващият знае откъде идват всичките му сили и възможности. И има нравствената сила да устои на предизвикателствата, пред които го изправят собствените му научни открития.
- Обвинение № 3: „Училището се базира на науката, на знанието, на съмнението, не на вярата в някакъв Бог”, т.е. вярата и знанието се изключват взаимно. Но Айнщайн казва: „Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа”. Още един физик и нобелист, Вернер Хайзенберг: „Първата глътка от чашата на природните науки прави човека атеист, но на дъното на чашата го очаква Бог”.
- Хората на науката извървяват нелекия интелектуален път, за да стигнат до Божията мъдрост и вече никой не може да ги разубеди, те стават един говорящ пример. Мога само да се поклоня пред тези гении. Те не са били невярващи човеци. Много ябълки са паднали на много глави, но Нютон е имал и знанието, и вярата. На него Господ му е дал своята благодат заради вярата му, да открие това, което Той е сътворил. Човек влиза в дълбините на науката и вижда един огромен свят с хиляди измерения, недостижими за човешкия разум. Като влезем във физиката на елементарните частици, в математическата физика, виждаме и се убеждаваме, че в основата е Божията премъдрост – така да устрои нещата, до такава глъбина, с такава мощ, с такава прецизност, че човешкия ум немее и казва – до тук съм аз, нататък е Бог. Отиваме пак до подножието на нозете Господни.
- Обвинение № 4: „църквата ни натрапва един излишен предмет, това е груба грешка, защото ще разпали религиозни противоречия в училище”.
- Само като си включа телевизора, има поне 100 неща, натрапени на обществото до такава степен, че човек да се срамува от човешкото си естество. Натрапват ни едно профанирано разбиране за свободата. Някои хора чрез медиите ни натрапват своите безобразия, своята абсолютна безпардонност. Това вече има драматични последици. Тези, които ни наричат натрапници, да си спомнят, че когато някои славянски страни откриваха духовни академии, ние бяхме радостни да имаме килийно училище в църковния двор. Оттам тръгна „натрапената” искрица на нашата просвета по време на робството. Колкото до опасността от религиозни противоречия – тъкмо изучаването на религия в училище възпитава в толерантност и взаимно разбирателство.
- Обвинение №5: „това е лицемерие, добродетелите не са нито християнски, нито мюсюлмански”, „всяка религия твърди, че тя е правата вяра, а другите са неверници, измет”, „в името на вярата са извършени най-тежки престъпления, насилия, терористични актове” и следователно „вярата не възпитава в доброто”.
- Това изказване свидетелства, че тези хора не са познали вярата. Тя не е имала място в техния живот. И като не могат да си я обяснят, наричат я  лицемерие. Ако вярата е лицемерие, кое не е лицемерие според тях. Това ми е много интересно. Вярата на човека го прави много по-добър. Един вярващ човек няма да открадне, да убие, да похули, защото има страх от Бога. Който оправдава терористични актове с вярата, той е фанатик и няма нищо общо с вярата. Нищо не може да оправдае убийството. Който оправдава убийството, похулването на човешкия живот, той няма нищо общо с вярата, той не е вярващ човек.
- Той е двоен престъпник – и пред закона, и спрямо вярата, с която злоупотребява.
- Защото чрез вярата иска да оправдае своето беззаконие. Ето, това е лицемерие. Да се каже, че вярата е лицемерие, това значи да отидем срещу Бога, да обезличим кръстната жертва на нашия Спасител, да отречем евангелския текст: „Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен”. Тези, за които вярата е лицемерие, те са неспособни нито човека, нито Бога да обичат. Ако не обичаш човека, как ще обичаш Бога! Говорим за едно безстрашие, но със знак минус. Те имат право на своята позиция, но да не я натрапват на вярващия Божи народ. Светото православие е религия на свободата. То никога не е налагало добродетел, нито е принуждавало някого да извършва добродетел насила. Църквата ни учи на добродетели, не ги налага. Иисус Христос е този чрез когото се спасяваме, Той е вложил ново осмисляне на 10-те божи заповеди. И тези добродетели са стълбицата към небето. Тези добродетели извън религията придобиват философски, етически вид. Тази стълбица води към друго знание. Но тя не води към небето, ако я няма вярата.
- Говорим за духовното познание, което прави човека нова твар.
- Това може да стане в църквата, с вярата.
- Обвинение №6: „Това е архаизъм. Ние сме в унизителното положение 20 години да любезничим и деликатничим с един досаждащ хор и неговото архаично бръщолевене”, „с едно сборище от нереформирани калимавки”...
- Господ е един и същ. Вчера, днес и утре. И човекът не се е променил много от своето сътворение. Освен с едно – с дадената му възможност за спасение. Това трябва да знаят тези, които посягат да говорят за човека. Че Божията любов сне проклятието от човека и му даде възможност да се спаси чрез Бога. Архаични са нашите грехове: корист, завист, гордост, сребролюбие, тщеславие, лъжа, лицемерие, човекоугодие, поставяне на човека над Бога. И стигаме до бръщолевенето на... какъв хор беше?
-  Хор от досадници.
- Досадници сме, защото бодем съвестите на някои човеци. И то не ние - Бог. И ние сме хора като всички. Но като клир имаме прекрасната възможност да застанем пред Св. престол и да се молим по повеленията на нашия Спасител и за тези човеци, които ни наричат „нереформирани калимавки”. Архидякон Стефан, когато са го убивали с камъни , казва „Боже, не им зачитай този грях!”. Те може да са реформирани от архаизма на словото, но не и от архаизма на своето тщеславие.
- Словото е „изящно”, както се вижда...
- В Св. църква човек отива не да реформира църквата, а да реформира себе си. Ние, „нереформираните” ще стъпим на свещената традиция и ще се молим за спасението на „реформираните”, което не от нас зависи, а от техните дела.
- Те не вярват в това. Обвинение №7: „ние, европейците, си имаме своя религия, своите абсолютни ценности и свещени текстове – недосегаемите права на индивида, свободата на човека, свободата и справедливостта”, следователно вярващите не са европейци, а „познанието за вярата е антиевропейско, противоречи на европейските ценности и ги отрича”. Но от 27 държави в ЕС в 25 има религиозно образование. И това е държавна политика.
- Тези държави са осъзнали потребността от религиозното образование. Това не им пречи да бъдат светски, свободни, силни, да знаят вярата си и отговорностите си пред младите хора, да пазят държавността си. Всяка държава сама решава. Но много повече работа има Светата църква там, където няма религиозно образование, там проблемите са в по-голяма степен. Много по-лесно се преодоляват проблемите, когато има религиозно образование.
- Обвинение №8: „така по-лесно може да бъде манипулиран човека”.
- За какво да бъде манипулиран? Да бъде честен, справедлив, коректен към своите ближни? Да не бъде горд, надменен, завистлив? Затова, че църквата се старае да го води към спасението? Ако това е манипулация, аз съм съгласен. Нека за това да ни манипулират, но не за друго. Това не е манипулация, а живот по вярата.
- Обвинение №9: ако предметът религия е задължителен, това ще отблъсне децата.
- Днешния ученик е свръхнатоварен, но това са познания за живота, за вярата му, за душата му. И математиката е задължителна и на много хора създава проблеми, и химията, и физиката, и историята, но не ги отменяме. На тези, които ще се стреснат от задължителността на предмета, препоръчвам да влезат в който и да е православен храм и да постоят малко в него – със себе си пред иконостаса, пред образа на Бога и св. Богородица, да си направят наблюдение на своите чувства в Божия храм. И тогава ще си отговорят колко ще им натежи. 
- Според психолозите децата са агресивни, защото са самотни и нямат авторитети, на които да подражават и срещу които да се бунтуват. Може ли вярата да промени тази драматична ситуация? В църквата човек не е самотен, авторитетът е безспорен.
- Вярата дава пълнота на човешкия живот във всяко отношение. Тя запълва нашите немощи и недостатъци чрез Божията благодат. Хората си мислят, че всичко в този живот трябва да стане по най-лекия начин. Искат да са на мястото на електрическия ток и да минат по най-малкото съпротивление. Но пътят на човека не е пътя на електрическия ток. За всяко нещо трябват усилия. Младият човек седи пред компютъра и живее в интернет, но това също е отговорност, негова, лична отговорност. Защото този широк свят му предлага най-различни неща и човек носи отговорност какво да види и какво не, и как да го оцени. Той вижда неща, които не трябва да вижда, отварят се врати греховни, които водят към падение на човека. Младите изгубиха своя пиетет към книгата. Затова и агресията е силна. Тя е в телевизията – насилие, жестокост, екшън, трилър, хорър, убийства, прелюбодейство, користолюбие. И колкото колкото повече зло направи героят във филма, колкото повече други човеци убие, той е добрият, победителят.
- Компютърните игри са на този принцип.
- Това се внушава съзнателно. Младият ум не е ангажиран с мисловна дейност, не желае да учи, с мъка ходи на училище, ако може да го няма училището, учителят е личност неприятна,  налага правила, но ние не ги приемаме, ние сме свободни, а родителите – те са изостанали. За църква не може да се говори, защото тя изисква да се спазват Божиите заповеди, ама ние не искаме да ни дават заповеди. И избуяват незнание, агресия, престъпност, насилие и произвол.
- И понеже нямат авторитети, се влачат подир фалшиви кумири, търсят ги или си ги измислят.
- Човек търси съюз, той е социално същество. Като не вижда авторитет в църквата, в училището, в държавата, намира го в някоя секта, обединява се със съмишленици в злото. И те ще излъжат учители и родители, ще откраднат и ще си осигурят дрогата за деня. Тя ще ги убива лека полека, те знаят това, но няма да си го признаят, а когато си го признаят, вече ще са впримчени в най-гибелното.
- Обществото боледува. За да бъде излекувано, трябва да се започне от децата. Ще изпълнят ли църквата и вярата своята задача да бъдат тази лечебница?
- Безспорно вярата е духовна лечебница. В Св. Църква с нейния духовен, благодатен живот в дома Господен, който също е духовна лечебница, човек получава благодатта Божия чрез светите тайнства, чрез молитвата, чрез тайнството покаяние и изповед. Молитвата, предшестваща тайнството покаяние и изповед, започва с „Внимавай, дошъл си в лечебница, да не си отидеш неизцелен.” Колко пъти млади хора отиват при екстрасенси, при разни баячки, врачители и гадатели измислени – за тях е валидна думата „И много лъжепророци ще се появят”. Те се възползват, че младите нямат познания за православната вяра ги уловят в своите примки. Човек иска да разреши проблемите си, но не знае къде да отиде. Чувал е някакви битовизми и суеверия, и си мисли, че това е Светото православие.
- Христос казва: Оставете децата да дойдат при Мен, не ги спирайте, защото на такива е Божието царство. Но не пускат децата при Него, нито църквата при децата. „Вън! Не протягайте лапите си към училището! Не ни пробутвайте приказки за християнски добродетели!”.
- Църквата няма да престане да благовести словото Божие на народа, няма да изостави своята учителна мисия сред най-малките наши братя и сестри. Но най-добре е църквата и училището да вървят ръка за ръка. Ако не се  осъществи, ще бъде жалко за нашите деца и предизвикателство пред бъдещето на обществото. Лесно се върви по нанадолнище, трудно се върви по стръмно. Крачките, направени по стръмния път се оценят от Бога.
- Но като няма духовно познание, няма вяра, няма надежда, няма любов, душата спи, разумът е безплоден, непросветеният дух е уязвим. 
- Затова нашият живот днес е една гладиаторска арена. Духовната борба е още по-жестока. Ако човек няма своето оръжие, което е словото Божие, и няма своята защита, която е кръстът Господен, в тази духовна борба ще бъде победен. Победеният човек, веднъж паднал, само Бог може да го изправи – ако реши и го помилва. А Бог е любов и го милва винаги.
- Ако човекът не иска да се изправи?
- Ако не иска да стане и да направи усилия в тази духовна борба – да търси вината само в себе си. Човек се е засилил напред в техническия прогрес, може да отиде навсякъде, някои си купуват имоти на Луната. Но този прогрес без вярата и църквата, без познанието за Бога и за себе си, без духовността, не е полезен за човека. От човека зависи какъв прогрес ще си избере. Да върви напред с Бога или да тича по въздуха...


 "24 часа", 24 септември 2010

Публикувана: Петък, 24-ти Септември 2010, автор(и): 24 Часа; прочитания: 980; коментари: 20Вторник, 28-ми Септември 2010

Ваня Симеонова : Някои критици тук дори не правят разликата между поп или свещеник и монах. А Негово преосвещенство е дори епископ. Това е все едно да кажете на един професор, че е студент

Вторник, 28-ми Септември 2010

Ваня Сименова: 60 години атеизъм стигат!!! Виждаме до какво ни доведоха - брат на брата си не вярва, никакви ценности. Това ли е нормалното общество, което искаме. а за да се коментира концепцията на Св Синод и позицията, трябва да имаш ктична елементарна маса от познание на православната вяра. Уви, не я виждам в критиците на Църквата. Това е пак липса на ценности - да критикуваш нещо, което не познаваш

Понеделник, 27-ми Септември 2010

Дали?...: http://www.facebook.com/pages/PROTIV-vvezdaneto-na-Veroucenie-v-ucilise/158970214130232

Понеделник, 27-ми Септември 2010

ПОПА ЛЪЖЕ: Не е вярно че 6 милиона българи са православни. Според Eurobarometer Poll 2005, в България само 40% казват че вярват в Бог. Тоест ако вземем население от 7 563 710 човека, излиза че само 3 025 484 българи са вярващи. Тоест християните са по-малко от 3 милиона даже като включим и мюсюлманите. Всеки може да види изследването тук - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf (стр.11)

Неделя, 26-ти Септември 2010

Студент: Да, така е, видя се колко ни мразят някои хора. На това шествие имаше много други хора, освен свещениците, монасите и епископите. И нас ли мразите? Ние сме обикновени хора, православни християни. Студенти, преподаватели, трудещи се хора. И какво? И ние ли сме ви трън в очите?

Неделя, 26-ти Септември 2010

Милена: Досега всички обвиняваха Църквата, че е далече от хората, че свещениците са се затворили в храмовете и не се борят да защитават православието с агресията, с която го правят сектите- от човек на човек, от врата на врата. Когато Църквата излезе на улицата, когато заяви своите искания, когато атеистите видяха, че на шествие на свещеници има повече хора, отколкото на партиен митинг, май доста хора се уплашиха. И хора в тази държава (трудно ми е да ги нарека българи) скочиха срещу Бог, Православие и свещеници с такава омраза, с каквато навремето светиите са били избивани от езичниците. Съжалявам ви - всички вас, които мислите, че сте написали нещо изключително умно в коментарите под тази статия, а не си давате сметка, че атеизмът и омразата ви към православието са нещо много страшно. Страшно за вас самите, защото Бог е дълготърпелив, но не вечно!

Неделя, 26-ти Септември 2010

Даниела: Повече от ясно е че статията е поръчкова. Няма подписан автор, няма критично отношение към интервюирания, а сляпо угодничество. Няма какво да се коментира такъв материал.

Събота, 25-ти Септември 2010

Student: Много разочароващи коментари. На господина под мен, който нарича свещениците и епископите жалки личности, искам да кажа, че съм сигурен, че той не познава православни духовници и не може да разбере за какво става дума. Също така очевидно ти си доста радикален протестант, може би дори със сектантски уклон. Припомни си, че Христос казваше "Милост искам, а не жертва" и не бъди толкова агресивен в изказванията. Между другото - чудесно интервю!

Събота, 25-ти Септември 2010

jancho: Исключително жалки личности.Тази измет ще ме учи кой е БОГ или ИСУС.Жалки твари , ваща престъпна религиозна зган на нищо не може да ни научи,вие сте вън от Божието присъствие.Вековете доказват всеки ден ващо престъпление срещу род и родина а на първо място срещу знанието и истината за ИСУС , което вие извратихте.Цялата ви " християнска " , " наука " е доказано идолопоклонничество. И накрая ,пожелавам на всички живи скоро да станат свидетели на Божието присъствие,което ще се изявява чрез пророци избрани от Исус , а не от попската измет.

Петък, 24-ти Септември 2010

Marinov: VSEKO Veroizpovedanie e NORMALNOTO da si ORGANIZIRA i FINANCIRA Specialnite si Ubutcenij !!! NE Trjbva da se DOPUSKA na Garba na DANAKOPLATECA da TEGAT Razhodite za specialni UBUTCENIJ na VEROIZPOVEDANIJTA !!! DISKRIMINACIJ e NEOBVARZANI Vaobshte ili Ogranitceno DANAKOPLATCI da Badat PRINUGDAVANI da PLASHTAT za takiva TCUGDI im Specialni Religiozni Ubutcenij ! GALKO tce NJMA pone EDIN ot BPC koito da ima shto GODE Moral i OBJSNI na Ostanalite tce Tova e NEDOPOSTIMO v Tcivilizovanite Obshtestva!

Петък, 24-ти Септември 2010

Пасящ трева: Не е вярно, че християнската вяра е насадена с проповеди. Вярата е насадена с много кръв и много бой. Борис Първи Покръстител е избил половината болярски елит заедно с децата и близките роднини. Другата половина са се покръстили с проповеди. Няма да говорим за покръстването на народите от Новия свят, как са покръстени ацтеките, маите, народите от Южна Америка, за Кръстоносните походи и т.н.

Петък, 24-ти Септември 2010

Моше: Попа тук цитира няколко личности - всичките евреи. Няма ли християнин да е казал нещо умно, че да го спомене

Петък, 24-ти Септември 2010

Патагонец: Тия 6 милиона може само да си ги изсмуче от пръстите. Във всеки случай мен, жената, двете ми деца, внучката да не ги броят още не сме се кръстили. Може и да се кръстим но не и в православието.

Петък, 24-ти Септември 2010

не пасящ трева: Христос и апостолите са ПРОПОВЯДВАЛИ християнската вяра, а не са я налагли с насилие.

Петък, 24-ти Септември 2010

Dobril Spasov: New World Order ...

Петък, 24-ти Септември 2010

Дали: това което не смятам за подходящо е задължителността. А ако родителите на едно дете не искат то да изучава именно православно вероучение? В България има последователи на различни релиигии. Как ще бъде спазена свободата на вероизповеданието? Не се ли нарушава така Конституцията? Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними.

Петък, 24-ти Септември 2010

Анатоли Петков: Стоях си по бул.”Цар Освободител”, където минаха безчет чернокапци. Освен че ушите ми се напълниха от камбанен звън, макар и да не беше Великден, то шествието на лицензираните божии служители нямаше мисъл. Гледах ги: самодоволни, лъснати по устав, дрехите им – току-що взети от химическото чистене (барем и съвестта си да бяха почистили), плакатите им – вместо лъжливи лозунги, да бяха написали, че искат пари, пари и пак пари, че да им повярвам... Но когато препродават лъжливия си морал, пазете се! Пазете си децата! Пазете си жените! Училището няма какво да го пазим! То е разградено! Да има или не вероучение? Защо не! Но само когато църквата иде при народа си. Ако не – сменете църквата. О, деди ватакански, елате!

Петък, 24-ти Септември 2010

Omer: Bratq, spasenieto e v Islamskata religiq...

Петък, 24-ти Септември 2010

бай Янаки: Това, че съм православен християнин, не означава че ми харесва това, което е сега православната църква у нас. Още от 1990 в нея властват бандити, сребролюбци и печалбари! Освен това, искам детето ми да има право на свой избор, а не да му се налага на сила една или друга религия! Против тази идея съм и заради прекалено натоварените програмите в училище,- а сега и нов предмет, и то задължителен!

Петък, 24-ти Септември 2010

Колев: Хубави думи, и вероятно хубави намерения. Но все пак не става ясно защо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! И като гледам нивото на т.нар. "дядо Николой" (Пловдив) и божието "смирение" и "търпимост", които демонстрира се чудя - А какви ще са преподавателите на децата ми щом "светиня му" е на това ниво! Не, и пак не на Църквата (а не на Бог) в училище!Няма коментари:

Публикуване на коментар